Tấm nhựa vân đá cẩm thạch PVC KA1050

  • Giá: xxx.xxx VNĐ/m2
  • Mã: KA 1050
  • Kích thước: xx
  • Bảo hành: xxx