Tấm nhựa PVC vân đá cẩm thạch PVC3

  • Giá: xxx.xxx VNĐ/m2
  • Mã: PVC3
  • Kích thước: xx
  • Bảo hành: xxx